აქტივების გადამუშავება

შპს ჯიელდი რეგულარულად უზრუნველყოფს უტილიზაციისთვის განკუთვნილი პროექტებიდან შავი ლითონის ჯართის და ფერადი ლითონის შემცველი მასალების ან სხვა სახის აქტივების საბაზრო ღირებულების დადგენას.
თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ნებისმიერი სახის სამრეწველო აქტივების ლიკვიდაციით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ პროექტის შესაფასებლად.

©2019 GLD LLC